Polypropylene Tube

11 sizes of stock PVDF Tubing

Polypropylene Stock Tubing

STOCK NO.SizeCoil Length
PP-00-F6.062″ ID +/- .005″ X .125″ OD +/- .005″50 FT
PP-01-F61/8″ID +/- .005″ X 1/4″OD +/- .005″100 FT
PP-02-F6.170″ID +/- .005″ X .250″OD +/- .005″100 FT
PP-03-F63/16″ID +/- .005″ X 5/16″OD +/- .010″100 FT
PP-04-F61/4″ID +/- .005″ X 3/8″OD +/- .010″100 FT
PP-05-F63/8″ID +/- .010″ X 1/2″OD +/- .010″100 FT
PP-06-F61/2″ID +/- .010″ X 5/8″OD +/- .015″100 FT
PP-07-F65/8″ID +/- .010″ X 3/4″OD +/- .015″100 FT
PP-08-F63/4″ID +/- .015″ X 1″OD +/- .015″50 FT
PP-09-F61″ID +/- .015″ X 1-1/4″OD +/- .015″50 FT
PP-10-F6.125″ID +/- .005″ X .187″ OD +/- .005″50 FT

Polypropylene Stock Tubing – Metric Sizes

STOCK NO.SizeCoil Length
PP-MM-044mm ID X 6mm OD100 FT
PP-MM-066mm ID X 8mm OD100 FT
PP-MM-088mm ID X 10mm OD100 FT
PP-MM-1010mm ID X 12mm OD100 FT
PP-MM-1212mm ID X 14mm OD100 FT